Prisliste

Alle priser er i NOK eksl. mva

Oppstalling hoppe med føll

210

Oppstalling hoppe uten føll

190

Veterinæravgift fersk sperm

4000

Veterinæravgift fryst sperm

6000

Veterinæravgift fryst ved bruk av Jærvsørappen

5000

Bestillingsavgift Ådne Odin

2000

Levende føllavgift Ådne Odin

14000

Bestillingsavgift Jærvsørappen

2000

Levende føllavgift Jærvsørappen   

8000

Bestillingsavgift Kleppe Fanden

2000

Levende føllavgift Kleppe Fanden

12000

Stasjonsavgift

2500

Stasjonsavgift ved bruk av stasjonshingst

500

Henting av sperm, flyplass

600

Pakke og sendehonorar 

Engangshonorar pr sesong

1000

Levering flyplass og flyfrakt

1350

Medisinpriser og øvrige behandlinger, inkl hormonbehandlinger etter gjeldene veterinærtakster